Inovace činnosti SPC

VÝSLEDKY PROJEKTU Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích
potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením

Na webové adrese http://spc-info.upol.cz/profil/ je možné najít množství
důležitých informací shromážděných v rámci řešení projektu včetně katalogů
posuzování míry vzdělávacích potřeb pro jednotlivé typy postižení včetně PAS,
také seznamy SPC a další.

Tags: