Aktuality

Dlabal, Martin Komunikace v pomáhajících profesích

Ve spolupráci s vydavatelstvím Portál představujeme nový titul, který poslouží nejen rodičům, ale také pracovníkům v sociálních službách, učitelům a komukoli, kdo na sobě chce pracovat a dělat svět kolem nás příjemnějším.

Tags: 

Tři nové a velmi zajímavé tituly z Portálu

Rath, Tom; Clifton, Donald O.
Jak plný je tvůj kbelík?
Pozitivita tvého života
Překlad: Fafejta, Ondřej

Tags: 

Kniha z Portálu pro učitele: Rychlá pomoc pro učitele

Breaux, Annette; Whitaker, Todd
Rychlá pomoc pro učitele
60 řešení náročných situací
Překlad: Antonínová, Hana
Učitelé dennodenně řeší náročné situace. Ať už je to žák, který usnul či naopak šaškuje, či stále negativní kolega – pro (nejen začínajícího) učitele to představuje zátěž. Zkušení autoři popisují 60 takových situací v pěti oblastech: výzvy při práci se žáky, výzvy při práci s dospělými (rodiči a kolegy), výzvy při řízení třídy, výzvy při samotné výuce a profesní výzvy.
Annette Breaux je přední mluvčí současných trendů ve vzdělávání.

Tags: 

Kniha z Portálu: Brouci v hlavě

Winston, Sally M.; Seif, Martin N.
Brouci v hlavě
Jak se zbavit vtíravých myšlenek
Překlad: Koupilová, Marcela
Nejste tím, co se vám honí hlavou! V této knize vám dva experti na zvládání úzkostí nabízejí dovednosti založené na kognitivně-behaviorální terapii, které vám pomohou odpoutat se od rušivých myšlenek, překonat zahanbení, které s sebou takové myšlenky nesou, a snížit vaši úzkost.

Tags: 

Johnson, Elle Olivia > ABA pro děti s autismem<

Více o tolik diskutované ABA je zde! Vyšlo v Portálu.

Tags: 

Hrdlička, Michal > Mýty a fakta o autismu

Zdravíme a upozorňujeme, že vyšla nová zajímavá kniha v Portálu od předního odborníka na PAS.

Tags: 

Hošková, Michaela: Matěj maluje mapy

Hošková, Michaela
Matěj maluje mapy
Kniha je příběhem známé české rodiny s autistickým synem Matějem, jehož vášní se stalo malování dopravních map. Otevřeně a s nadhledem budeme projíždět labyrintem životních drah, které kvůli autismu představují vždy spíše nečekané obtíže, a vyhlížet prozatím poslední zastávku, jíž bude přijetí nebo nepřijetí Matěje na střední uměleckou školu. Graficky výraznou knihu ilustrují Matějovy autorské mapy.

Tags: 

Další zajímavé tituly z Portálu

Zobačová, Hana
Vím, jak se cítíš
Pracovní listy pro rozvoj sociální inteligence
Ilustrace: Weishaupelová, Klára
Pracovní sešit se zaměřuje na rozvoj sociálních kompetencí, schopnost číst emoce, rozumět jim, správně je interpretovat. Vede děti k porozumění svým vlastním pocitům, ke schopnosti je pojmenovat, vcítit se do pocitů druhých a učí děti hledat tyto pocity kolem sebe. Rozvíjí u dětí povědomí, že jedna situace může v lidech vzbuzovat různé, někdy dokonce protichůdné emoce.

Tags: 

Další titul k emocím z PORTÁLU

McKay, Matthew; Wood, Jeffrey C.; Brantley, Jeffrey
Emoce pod kontrolou
Překlad: Antonínová, Hana
Kniha představuje praktická cvičení, která pomohou čtenáři osvojit si dovednost všímavosti (mindfulness), účinně se orientovat v mezilidských vztazích, regulovat své emoce a tolerovat stres. Autoři staví na základech dialekticko-behaviorální terapie (DBT), jejíž účinnost byla prokázána při léčbě duševních poruch a potíží, zejména těch charakterizovaných neschopností zvládat své emoce.

Tags: 

Kniha z Portálu k nácviku posloupnosti

Těthalová, Marie
Co teď a co potom?

Pracovní listy k procvičení časové posloupnosti
Ilustrace: Koubská, Patricie

Tags: 

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality