Literatura

Česká literatura

Jelínková, Miroslava Autismus
Gillberg, Christopher Autismus - zdravotní a výchovné aspekty
Lang, Greg Každé dítě potřebuje speciální přístup
Janovcová, Zora Alternativní a augmentativní komunikace
Schopler, Eric Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami
Švarcová, Iva Mentální retardace
Bezůšková, Markéta Metody regeneračních procedur u osob s mentálním postižením
Munden, Alison Poruchy pozornosti a hyperaktivita
Attwood, Tony Aspergerův syndrom
Matějček, Zdeněk Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí
Train, Alan Nejčastější poruchy chování dětí
Štěrbová, Dana Sexualita osob s mentálním postižením
Müller, Oldřich Lehká mentální retardace v pedagogickopsychologickém kontextu
Janiš, Kamil Učební text k problematice rodinné a sexuální výchovy
Bartoňová, Miroslava Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice
Bazalová, Barbora Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v daších zemíchl
Sobotková, Daniela Narodilo se s problémy a co bude dál?
Richman, Shira Výchova dětí s autismem
Howlin, Patricia Autismus u dospívajících a dospělých
Müller, Oldřich Terapie ve speciální pedagogice
Smolíková, Kateřina Praktický průvodce třídním vzdělávacím programem mateřské školy
Smolíková, Kateřina Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Strunecká, Anna Přemůžeme autismus?
 Hrdlička, M., Komárek, V. (eds.) Dětský autismus
 Autistik, materiál projektu Socrates Autismus 2004
Peters, Joe Tichý pláč
Freihow, Halfdan, W. Milý Gabrieli
Haddon, Mark Podivný případ se psem
De Coster, Saskia Hrdina
Sacks, Oliver Antropoložka na Marsu
 Gilpin, W. R. Veselo a s láskou o autizme
Makovcová, Jana S rukama na uších
Makovcová, Jana Maminko, nezpívej
Hrabáková, Vendula Nebij mě, můj milovaný synu
Sroková, Eva Autismus ve školní praxi
Gottlieb, Daniel Dopisy Samovi
Svoboda, M., Krejčířová, D, Vágnerová, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících
 Lechta, V. Základy inkluzivní pedagogiky
 Hort, V. et al. Dětská a adolescentní psychiatrie
Jelínková, Jana Ergoterapie
Jůn, Hynek Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví
Newman, Sarah Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením
Moor, Julia Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem
Beck, Aaron, T. Kognitivní terapie a emoční poruchy
Straussová, Romana Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra
 Jucovičová, D. et al. Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Prekop, Jirina Malý tyran
Prekop, Jirina Pevné objetí
Isaacson, Rupert Léčba koněm
Williams, Donna Nikdo nikde
Fournier, Jean-Louis Kam jedeme, tati?
Picoult, Jodi Nejsem jako vy
Deaver, Jeffery Prázdné křeslo
Bednářová, Jiřina Diagnostika dítěte předškolního věku
Bednářová, Jiřina Školní zralost
Vančura, Jan Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením
Čadilová, Věra Strukturované učení
Černá, Marie Česká psychopedie
Pátá, Perchta Kazi Mé dítě má autismus :
Emerson, Eric Problémové chování u lidí s mentální retardací
James, I. M. Aspergerův syndrom
Beyer, Jannik Autismus a hra
Vermeulen, Peter Autistické myšlení
Campbell-McBride, Natasha Syndróm trávenia a a psychológie
Jucovičová, Drahomíra Reedukace specifických poruch učení u dětí
Dubin, Nick Šikana dětí s poruchami autistického spektra
Brauns, Axel Pestrostíni a netopýři
Vosmik, Miroslav Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole
Boyd, Brenda Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem
Kaprálek, Karel Jak napsat a používat individuální vzdělávací program
Hayden, Torey L Zvíře
Preißmann, Christine Život s Aspergerovým syndromem
Hayden, Torey L Spratek
   

Anglická literatura

Derbyshire, Georgina J. Stand up for autism
Batts, Brenda Ready, set, potty!
Caldwell, Phoebe Finding you finding me
Lawson, Wendy Sex, sexuality and the autism spectrum
Quinn, Barbara Autism, Asperger syndrome and pervasive developmental disorder
Woliver, Robbie Alphabet kids
Freedman, Sarita Developing college skills in students with autism and Asperger's syndrome
 Christie, P. et al. First steps in intervention with your child with autism :
Patrick, Nancy J. Social skills for teenagers and adults with Asperger syndrome :
Lawson, Wendy Build your own life :
Greenman, Jan Life at the edge and beyond
Kurtz, Lisa A. Understanding controversial therapies for children with autism, attention deficit disorder, and other
Martin, Rosemary Top tips for Asperger students
Elvén, Bo Hejlskov No fighting, no biting, no screaming
Lawson, Wendy The passionate mind
Hope-West, Allison Securing appropriate education provision for children with autism spectrum disorders
Hanks, Richard Common SENse for the inclusive classroom
Jackson, Luke Freaks, geeks and asperger syndrome
Power, Ellen Guerrilla mum
Legge, Brenda Can't eat, won't eat
Wagner, Sheila inclusive programming
Boer, Sonja R. Successful inclusion for students with autism
Wagner, Sheila Inclusive programming for middle school students with autism/Asperger's syndrome
Paradiž. Valerie Elijah's cup
Aitken, Kenneth J. Dietary interventions in autism spectrum disorders
Attwood, Sarah Making sense of sex
Kidd, Susan Larson My child has autism, now what?
Simone, Rudy Aspergirls
Bogdashina, Olga Sensory perceptual issues in autism and Asperger syndrome
Paxton, Katherine Counselling people on the autism spectrum
Attwood, Tony The complete guide to Asperger's syndrome
Kurtz, Lisa A. Visual perception problems in children with AD/HD, autism and other learning disabilities
Edmonds, G., Beardon, L. Asperger syndrome and social relationships
Lawson, Wendy Concepts of normality
Aitken, Kenneth J. An A-Z of genetic factors in autism
Betts, Stacey W. Asperger syndrome in the inclusive classroom
Ball, James Early intervention & autism
Eide, Brock The mislabeled child
Sicile-Kira, Chantal Autism life skills
Hesmondhalgh, Matthew Autism, access and inclusion on the front line
Betts, Stacey W. aut Asperger syndrome in the inclusive classroom
Spencer, V. G., Simson, C. G. Teaching children with autism in the general classroom :
Wall, Kate Autism and early years practice
Robison, John Elder Look me in the eye
Notbohm, Ellen 1001 great ideas for teaching & raising children with autism or Asperger's
 NAS Employing people with Asperger Syndrome
Sicile-Kira, Chantal Adolescents on the autism spectrum
Simmons, Karen L. Autism tomorrow
Stanford, Ashley Asperger syndrome and long-term relationships
Matson, Johnny L. Early intervention for autism spectrum disorders
Sicile-Kira, Chantal Autism spectrum disoders;
Mont, Daniel A different kind of boy :
Aston, Maxine Aspergers in love
Grandin, Temple Emergence
Wheeler, Maria Toilet training for individuals with autism or other developmental issues
Myles, Brenda Smith Simple strategies that work!
Moor, Julia Playing, laughing and learning with children on the autism spectrum
Ansell, Gill D. Working with Asperger syndrome in the classroom
Caldwell, Phoebe Autism and intensive interaction
Newport, Jerry Autism-Asperger's & sexuality
Thorpe, Patricia Caring for adults with autism
Pike, Rachel Talking together about an autism diagnosis
Beaney, Joe Inclusion in the secondary school
 Dodd, K. et al. Exploring sexual and social understanding
Colley, Judith Working with an Asperger pupil in secondary schools
 Cumberland, D., Mills, B. (eds.) Siblings and autism
 Johnson, J., Renssealer, A. V. (eds.) Families of adults with autism
Bogdashina, Olga Autism and the edges of the known world