Nevládní neziskové organizace

 

  1. Nevládní neziskové organizace ve světě (NGOs):    

Začátkem 60. let začaly ve světě vznikat organizace zaměřené na problematiku autismu, iniciátory byli, a dodnes jsou, převážně rodiče.

V roce 1962 vznikla ve Velké Británii The National Autistic Society. V současné době má více než 19 000 členů, 90 poboček. Člen jedné z poboček ve Walesu, Adam Feinstein, vydává mezinárodní měsíčník Looking-up. V USA vznikla Autism Society, v roce 1965 ji zakládá doktor Bernard Rimland s doktorkou Ruth Sullivan, v současné době vydávají časopis Autism Advocate. V San Diegu vznikl v roce 1967 The Autism Research Institute opět pod vedením Bernarda Rimlanda. Heslem tohoto výzkumného institutu je "Autism is Treatable", což můžeme přeložit jako "Autismus je léčitelný". Vydávají čtvrtletník The Autism Research Review International The Autism Research Institute Monthly Newsletter (ARI [online]). V roce 1980 byla založena společnost Autism-Europe, která v současné době sdružuje kolem 85 členských organizací z 30 zemí. V roce 1998 vznikla The World Autism Organizationv Lucembursku.     

  1. Nevládní neziskové organizace v České republice:    

Občanské sdružení AUTISTIK se sídlem v Praze bylo jako první založeno v roce 1994, iniciátorem byli rodiče dětí s autismem, je neodmyslitelně spjato s M. Jelínkovou a je členem Autism-Europe a Světové autistické organizace (WAO). Každoročně zve zahraniční odborníky, překládá zahraniční literaturu a uskutečňuje mnohé projekty v oblasti vzdělávání, v současné době se M. Jelínková zasadila o vznik chráněného bydlení pro dospělé lidi s autismem. Domníváme se, že této organizaci vděčíme v České republice za to, co o autismu dnes víme (http://www.volny.cz/autistik).  

Občanské sdružení APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem) vzniklo v roce 2000 z iniciativy odborníků a má působnost ve 4 krajích (Praha a Střední Čechy, Jižní Čechy, Vysočina a Jižní Morava). APLA Praha a Střední Čechy je hlavní centrálou se špičkovými odborníky, širokou škálu služeb (raná péče, chráněné bydlení, osobní asistence, poradenství, diagnostika, nácviky sociálních dovedností). Právě toto místo doporučujeme pro diagnostiku (srov. výzkum kapitola 6), působí zde K. Thorová, V. Čadilová, H. Jůn a další (http://www.apla.cz).   

Občanské sdružení Rain-Man (Sdružení rodičů a přátel dětí s autismem) vzniklo v roce 2000 v Moravskoslezském kraji a sdružuje rodiče a pedagogy, vychovatele, ředitele speciálních škol a sociálních zařízení, klinické i poradenské psychology, psychoterapeuty, sociální pracovníky (http://www.rain-man.cz/).   

Občanské sdružení RETT-COMMUNITY se zformovalo v roce 2004 v Praze z iniciativy rodičů dívek s Rettovým syndromem. Nabízejí bohaté informace a podporu rodin (http://www.rett-cz.com/cz/).  Občanské sdružení JAN-Olomouc (Jdeme Autistům Naproti) vzniklo v roce 2006 z iniciativy manželů Jandekových, kteří využívají programu Son-Rise.  Sdružení klade velký důraz na podporu rodin a informování,  také se specializuje na alternativní či méně používané přístupy (Son-Rise, Handle, RDI atd.) a informuje o tématech jako očkování a autismus, autismus jako metabolická porucha, GFCF dieta atd. (http://www.jan-olomouc.cz).  

Občanské sdružení Alenka založily v Teplicích v roce 2008 A. Pavlištíková a L. Hladká, matky dětí s autismem, které aplikují strukturované učení (http://www.alenka-os.cz). AUT je občanské sdružení založené z iniciativy rodičů dětí s poruchou autistického spektra (PAS), navštěvujících Základní školu Štolcova v Brně (http://www.autistickaskola.cz/aut). Novým sdružením je ProCit v Plzni (http://www.autismusprocit.cz). Ve Zlínském kraji vzniklo v roce 2010 z iniciativy rodičů občanské sdružení ZA SKLEM o.s. (http://www.zasklem.com).        

  1. PORTÁLY a BLOGY:  

Portál Postižené Děti provozuje J. Makovcová, matka dvou chlapců s autismem a autorka knih Maminko nezpívej (2009) a  S rukama na uších (2010). Portál je plný užitečných informací, názorů a je zde i diskuse rodičů dětí s PAS (http://www.postizenedeti.cz).  Blog Carrlita aktivně fungoval do jara 2011, informace na něm ale zůstaly. Jedná se o blog rodičů dětí s PAS (http://carllita-autismus.blog.cz/).  Blog Tak TROCHU…jiný svět je blog matky syna Járy, zde je možné najít odkazy na další blogy a získat inspiraci například na výrobu pomůcek pro děti s PAS (http://ojarovi.blogspot.com/). -BB-