Výzkum

PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA. TEORIE, VÝZKUM, ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

Publikace PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA. TEORIE, VÝZKUM, ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI
autorky Barbory Bazalové je shrnutím teorie a získaných dat ze do dvou
hlavních výzkumných šetření s četnými subvýzkumy. Výzkumná šetření jsou uvedena
na CD-ROM vloženém do publikace.

Publikace vyšla v nakladatelsví MuniPress na MU, je neprodejná a pro Vážné
zájmece dostupná u autora.

Tags: 

Vědci vyléčili myš-autistu. Je tu šance i pro člověka

Vědci z amerického National Institute of Mental Health dokázali u myší vyléčit dva ze základních příznaků autismu.

A i přes mnoho odlišností mezi fungováním myšího a lidského mozku se tu tak rýsuje naděje na lék, o němž si doposud mohly rodiny postižených jen zdát.

http://aktualne.centrum.cz/veda/clanek.phtml?id=742678

Výzkumný projekt o informovanosti pedagogických pracovníků v problematice poruch autistického spektra

Vážení pedagogičtí pracovníci a rodiče,

tímto Vás prosím o spolupráci při realizaci výzkumného projektu, jehož cílem je zejména objasnit stávající situaci o informovanosti pedagogických pracovníků v problematice poruch autistického spektra, upozornit na případné problémy v této oblasti a navrhnout možnosti jejich řešení.

„Autistická“ střevní bakterie

Autisté se zažívacími problémy často vykazují známky zánětu a dalších abnormalit ve střevním traktu. Na otázku, co zánět vyvolává, a jak to souvisí s problémy, které jsou pro autismus charakteristické, zatím vědci nemají odpověď. Nejnovější studie poukazuje na odlišné složení střevní mikroflóry. http://www.rozhlas.cz/leonardo/clovek/_zprava/autisticka-strevni-bakteri...

Subscribe to RSS - Výzkum