Tři nové a velmi zajímavé tituly z Portálu

Rath, Tom; Clifton, Donald O.
Jak plný je tvůj kbelík?
Pozitivita tvého života
Překlad: Fafejta, Ondřej
Americký Gallup zaujímá přední světové místo v oblasti výzkumu veřejného mínění. Dva jeho špičkoví odborníci, kteří napsali tuto knihu, užívají jednoduchou metaforu kbelíku a naběračky, aby ohodnotili, jestli náš kontakt s jinými lidmi (partnery, přáteli, spolupracovníky nebo třeba úplně cizími lidmi) přispívá k naplnění našeho kbelíku, tedy k intenzivnějšímu zakoušení pozitivity, či z něj naopak ubírá, tedy způsobuje, že prožíváme negativně. Jádrem knihy je přesvědčení, že i ty nejnepatrnější interakce ovlivňují naše vztahy, produktivitu, zdraví a délku života. Autoři za pomoci zajímavých faktů, výzkumů, strategií a příběhů ukazují, jak se v práci i v životě cítit lépe a jak k tomu dopomoci druhým. Kniha je doplněna průvodcem pro ty, kdo chtějí její myšlenky uplatnit v týmech a organizacích. Jak plný je tvůj kbelík? byl nejúspěšnější publikací v žebříčku New York Times a představuje jednu z nejprodávanějších knih nakladatelství společnosti Gallup.
brož., 104 str., 249 Kč
Ukázka z knihy na webu Porálu.
K tématu doporučujeme také: Domluvit se dá s každým , Spolupráce s nepřítelem , Jak lidé zrají

-----------------------

Konvalinová, Kateřina
Pověz mi to obrázkem
Aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem
Ilustrace: Konvalinová, Kateřina
Pracovní listy obsahující v úvodu krátké pojednání o problematice odlišného mateřského jazyka (OMJ), jak se zachovat před nástupem tohoto dítěte do MŠ, jakými radami a postupy se řídit ve chvíli, kdy takové dítě do MŠ již dochází.
Praktická část publikace je zaměřena na aktivity, které s pomocí karet zapojují děti do běžného provozu MŠ, ukazují pedagogům, jak lze karty využít i pro ostatní děti. V knize pak následuje několik oblastí, které jsou uvedeny opět možnostmi jak danou oblast s dětmi procvičovat obrazovým materiálem, který má dětem pomoci v plynulejším zapojení do chodu třídy a k jejich inkluzi. Mezi probírané oblasti patří např. barvy, tvary, počet, režim dne v MŠ, prostorová a sociální orientace, problematika několika etnik v rámci jedné třídy MŠ atd.
Knihu lze využít nejen pro děti s OMJ, ale i pro děti s logopedickými problémy, s autismem, s mentální retardací, se sluchovou vadou či pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
brož., 64 str., 179 Kč
Ukázka z knihy na webu Portálu.
K tématu doporučujeme také: Vím, jak se cítíš , Rohlík, auto, dům , Není hláska jako hláska

---------------------
Nováková, Iva
Zábavná čeština
Luštění s procvičováním pro děti od 7 let
Další z populárních sešitů autorky Ivy Novákové. Ta sestavila učební látku českého jazyka pro druhé třídy do podoby zábavných křížovek a doplňovaček. Děti se procvičí v určování slabik, pravopise, hledání nadřazených a podřazených slov, doplňování větných celků, sestavování smysluplného textu. Procvičí si čtení a užití jazyka v různých sociálních kontextech.
Pracovní sešit je primárně určen žákům druhých tříd, může ale sloužit dobře i šikovným prvňáčkům, nebo jako opakovací sešit pro žáky třetích tříd.
brož., 64 str., 169 Kč
Ukázka z knihy na webu Portálu.
K tématu doporučujeme také: Poznej s námi Česko , Počtář Pepík Popleta , Anglicko-české doplňovačky

Tags: