PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA. TEORIE, VÝZKUM, ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

Publikace PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA. TEORIE, VÝZKUM, ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI
autorky Barbory Bazalové je shrnutím teorie a získaných dat ze do dvou
hlavních výzkumných šetření s četnými subvýzkumy. Výzkumná šetření jsou uvedena
na CD-ROM vloženém do publikace.

Publikace vyšla v nakladatelsví MuniPress na MU, je neprodejná a pro Vážné
zájmece dostupná u autora.

Tags: