Kmentová, Milena: Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko!

Kmentová, Milena
Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko!
Ilustrace: Fričová, Lucie
Kniha přináší metodický materiál pro logopedickou prevenci i profylaxi a elementární hudební výchovu v předškolních zařízeních. V oblasti rozvoje komunikačních schopností je zaměřena na rozvoj slovní zásoby. Obsahuje 14 jednoduše, ale velmi účelně, zhudebněných jazykových her. Publikace obsahuje návrhy motivace k činnostem, děti společně s učitelkou učí správně mluvit robota Oskara, a rozsáhlou obrazovou přílohu. Kniha je určena pro práci s předškolními dětmi, včetně dětí s narušenou komunikační schopností a odlišným mateřským jazykem.
Mgr. Milena Kmentová, Ph.D., absolvovala r. 2000 speciální pedagogiku – učitelství na speciálních školách s prohloubenou HV. Od roku 2004 pracuje v CMŠ Laura v Praze. Dále působí na katedře hudební výchovy PedF UK. Vede akreditované semináře v NIDV a lektoruje pravidelně pro Českou obec sokolskou.
brož., 64 s., 159 Kč

K tématu doporučujeme také tituly Není hláska jako hláska, Říkej si a hraj a Věci, které dobře známe, do říkanky zamícháme.

Tags: