Výzkumný projekt o informovanosti pedagogických pracovníků v problematice poruch autistického spektra

Vážení pedagogičtí pracovníci a rodiče,

tímto Vás prosím o spolupráci při realizaci výzkumného projektu, jehož cílem je zejména objasnit stávající situaci o informovanosti pedagogických pracovníků v problematice poruch autistického spektra, upozornit na případné problémy v této oblasti a navrhnout možnosti jejich řešení.

Nízká informovanost je poměrně známou bariérou, která může bránit úspěšnému vzdělávání takto postižených dětí, žáků či studentů nejen v běžné škole, ovšem podklady k tomu tvrzení často chybí. Nyní máte možnost, prostřednictvím vyplnění dotazníku, vyjádřit své stanovisko.

Jeden on-line dotazník je určen všem pedagogickým pracovníkům (i těm bez zkušeností s autismem) mateřských, základních i středních škol (běžných i speciálních). Vyplnění dotazníku zabere přibližně 30 minut času.

Internetovou stránku, na které je on-line dotazník pro pedagogické pracovníky umístěn, naleznete zde:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZEV19SR2t4VXFYZE5...

 

Druhý on-line dotazník je určen všem rodičům dětí s poruchou autistického spektra (PAS) nebo s podezřením na PAS, které navštěvuje některý typ vzdělávací instituce (mateřskou, základní i střední školu běžnou i speciální). Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 20 minut času.

Internetovou stránku, na které je on-line dotazník pro rodiče umístěn, naleznete zde:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZDUlVaMTdsZGpOY0l...

 

Informace, které poskytnete, jsou důvěrné, zcela anonymní a budou využity pouze pro účely výzkumu.

Pokud máte zájem seznámit se s výsledky výzkumu, sledujte, prosím tento web (http://www.autismus.ped.muni.cz/), kde momentálně působím společně s PhDr. Barborou Bazalovou, PhD. a kde budu o výsledcích projektu po jeho ukončení také informovat.

 

Děkuji Vám za pozornost věnovanou tomuto textu a za šíření informací v něm obsažených mezi pedagogy a rodiče.

 

PhDr. Jana Nováková

Pedagogická fakulta MU, Katedra speciální pedagogiky

Poříčí 9, 603 00 Brno

 

Kontakt: j.novakova@mail.muni.cz, + 420 721 321 097