Nové knihy vydavatelství Portál

John Bowlby
Ztráta
Smutek a deprese

Třetí díl trilogie Vazba - Odloučení - Ztráta se týká problémů žalu a
zármutku a obranných procesů, jež se mohou objevit jako důsledek
úzkosti a ztráty. Bowlby předložil důkazy, podle nichž je možné mnohé
formy neuróz a poruch osobnosti připisovat buď absenci mateřské péče,
anebo přerušení vztahu dítěte a mateřské postavy. "Ztráta mateřské
postavy dokáže vyvolat reakce a procesy, které stojí ve středu zájmu psychopatologie."
váz., 424 s., 799 Kč
http://obchod.portal.cz/produkt/ztrata

Gale Holtz Golden
V sevření touhy
Sexuální tajemství v psychoterapii

Autorka vychází ze současných vědeckých poznatků i z bohatého
případového materiálu a naznačuje možnosti současného přístupu k tzv.
závažným sexuálním jednáním a tajemstvím s tím spojeným. Autorka
objasňuje univerzální téma sexuální obsese a jeho dopad na oblasti vztahů, rodiny a společnosti.
brož., 320 s., 445 Kč
http://obchod.portal.cz/produkt/v-sevreni-touhy

Příští týden vyjde:

Ivan Růžička, Kamila Růžičková, Pavel Šmíd
Netradiční sportovní hry

Kniha představuje soubor méně známých či téměř neznámých sportovních
her či variací na známější, již provozované, dále jsou zastoupeny
atypické sportovní hry, které mohou provozovat osoby se zdravotním
postižením. Hra je vždy stručně představena, jsou uvedena její
pravidla, dále jsou zmíněny variace pro různé účely či věkové skupiny
(školní TV, pohybová rekreace, sportovní trénink, děti, mládež, dospělí, osoby se zdravotním postižením).
Hry jsou také doplněny tipy a motivy na další uplatnění či případné
důležité souvislosti s jinými aktivitami (náměty k průpravě herních činností).
brož., 160 s., 299 Kč
http://obchod.portal.cz/produkt/netradicni-sportovni-hry

Tags: