PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA V KONTEXTU ČESKÉ PSYCHOPEDIE

Vyšla nová publikace PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA V KONTEXTU ČESKÉ PSYCHOPEDIE
autorky BARBORY BAZALOVÉ

Publikace shrnuje dostupné informace z české a zahraniční literatury a z
výzkumu z oblasti problematiky poruch autistického spektra, které jsou
zpracovány v kontextu současné české psychopedie. Cílem knihy je podat ucelené
informace o problematice PAS, aby si čtenář sám mohl zodpovědět otázku, v jakém
rozsahu by měla být problematika vnímána v kontextu psychopedie. Knihu využijí
rodiče dětí s PAS, pedagogové, odborníci z nejrůznějších oborů, studenti
speciální, sociální pedagogiky a psychologie. Publikace je rozčleněna do čtyř
kapitol, ve kterých jsou teoretické poznatky proloženy výsledky výzkumných
šetření.

Publikaci je možné zakoupit ve vybraných knihkupectvích (např. prodejna
literatury na Pedagogické fakultě MU Brno) nebo zapůjčit v Autistickém centru.

Tags: