Další zajímavé tituly z Portálu

Zobačová, Hana
Vím, jak se cítíš
Pracovní listy pro rozvoj sociální inteligence
Ilustrace: Weishaupelová, Klára
Pracovní sešit se zaměřuje na rozvoj sociálních kompetencí, schopnost číst emoce, rozumět jim, správně je interpretovat. Vede děti k porozumění svým vlastním pocitům, ke schopnosti je pojmenovat, vcítit se do pocitů druhých a učí děti hledat tyto pocity kolem sebe. Rozvíjí u dětí povědomí, že jedna situace může v lidech vzbuzovat různé, někdy dokonce protichůdné emoce.
Mgr. Hana Zobačová je speciální pedagožka, redaktorka a autorka knih pro děti.
brož., 64 str., 169 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Rohlík, auto, dům , Není hláska jako hláska , Co teď a co potom?
........................................................................
Když ty nejsi ty
Jak a proč přenášíme na druhé svoje pocity
Překlad: Nováková, Milena
Pokud přenášíme či projikujeme pocity, jaké jsme měli např. ke svým rodičům, na druhé osoby, určujeme, jak se vůči nám tito druzí budou cítit, vyvoláváme u nich protipřenos a vlastně je zaháníme do kouta svých motivů a potřeb. To může vést ke konfliktům. Kniha téma vysvětluje srozumitelně, na běžných příkladech a pro odborníky i laické čtenáře.
Anita de Nennie je nizozemská psycholožka s vlastní terapeutickou a koučovací praxí. Psychologii a psychoterapeutické techniky také vyučuje a funguje jako supervizorka.
brož., 224 str., 299 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Pečujte o svůj vztah , Stůjte si za svým , Blíž tě nepustím
..................................
Pöthe, Peter
Síla nevysloveného
Příběhy z psychoterapie dětí a dospívajících
Jeden z nejznámějších českých dětských psychoterapeutů popisuje a komentuje průběh léčby pěti klientů během jednoho roku. Střídají se jednotlivá sezení: chlapce z pěstounské péče, dospívající dívky zneužívanou v dětství, malého syna matky, která zemře v průběhu terapie na rakovinu, dívky agresivně se rozvádějících rodičů a mladého supervidovaného terapeuta z dětského domova.
MUDr. Peter Pöthe je vystudovaný lékař, během studií absolvoval několik odborných stáží na prestižních univerzitách zaměřených na obecnou a dětskou psychiatrii. Na Harvardově univerzitě se zabýval problematikou sexuálně zneužívaných a týraných dětí. Mimo diagnostickou a terapeutickou práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami přednáší na zahraničních a domácích konferencích, vyučuje studenty medicíny a sociální práce, přednáší pedagogům, věnuje se výzkumné a publikační činnosti a podílí se na tvorbě zákonů na ochranu dětí. Je spolupracovníkem evropské pobočky Světové zdravotnické organizace pro oblast ochranu dětí.
brož., 288 str., 339 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Padesát minut , Chlapec, kterého chovali jako psa , Hovory k sobě

Tags: