Aktuality

Nové vydání rozsáhlé knihy o PAS K. Thorové Poruchy autistického spektra

Thorová, Kateřina
Poruchy autistického spektra
Ilustrace: Ptáčková, Olga; Zindulka, Vladimír

Tags: 

Šišková, Tatjana (ed.) Průvodce rodinnou mediací

Šišková, Tatjana (ed.)
Průvodce rodinnou mediací
Kniha, která je praktickým úvodem do problematiky rodinné mediace, předkládá zkušenost osmi českých a slovenských mediátorů.

Tags: 

Dva nové zajímavé tituly z produkce našeho spolupracujícího Portálu

Lechta, Viktor (ed.)
Inkluzivní pedagogika
Překlad: Hubáčková, Tereza

Tags: 

Knihy z Portálu se slevou

Vydali opět Pomocníka dobrého učitele: http://obchod.portal.cz/foto/katalog_pdf/ped_bul/pedbul_092016.html

Zaměřen je na inkluzi a zároveň spojen s měsíční slevou 15 % na vybrané tituly (od 15. 9. do 15. 10.).

Vybrané knihy jsou nejen pro učitele, ale také pro rodiče dětí s různými handicapy.

Sleva platí také pro knihy Šikana dětí s poruchami autistického spektra, Slovník speciální pedagogiky a Žáci s poruchou autistického spektra.

Tags: 

Nová kniha o autismu podzim 2016

Miller, Arnold; Smith, Theresa C.
101 tipů pro rodiče dětí s autismem
Překlad: Jelínková, Miroslava
Záchvaty vzteku, nezvyklé reakce na běžné situace nebo komunikační problémy, to jsou úkoly, které rodiče dětí s autismem řeší každý den. Děti s autismem chápou běžné situace jinak než jejich vrstevníci, jejich smyslové vnímání je odlišné, a od toho se také odvíjejí jejich nezvyklé a někdy velmi intenzivní reakce. Rodiče dětí s autismem a samozřejmě děti samotné pak zažívají stres, který lze vhodným přístupem eliminovat.

Tags: 

Populárně naučná literatura

Představujeme Vám zároveň novou řadu Portálu – Populárně naučná literatura

Tags: 

Podzimní nabídka Portálu z oblasti psychologie

Bohumila Baštecká, Jan Mach a kol.

Klinická psychologie

Tags: 

Krizová intervence v kazuistikách

Filip Brož, Daniela Vodáčková

Krizová intervence v kazuistikách

První část knihy pomocí příběhů podává základní údaje o krizi a krizové intervenci a na kazuistikách ilustruje základní postupy řešení krizových situací. Druhá část pojednává o jednotlivých typech těchto situací a ukazuje hlavní vodítka pro řešení i řadu kazuistik, které probíraná témata propojují. Kazuistiky pocházejí z oblasti telefonické intervence i z rozhovorů tváří v tvář.

Tags: 

Nikdy není pozdě na šťastné dětství

Ben Furman

Nikdy není pozdě na šťastné dětství

Jak překonat minulost

Na základě četby dopisů a zkušeností se svými klienty i z různých literárních zdrojů autor došel k následujícím zjištěním: Važte si toho, jakým způsobem jste překonali těžkosti svého života. Vnímejte své problémy jako zkoušky, které vás mohou dostat dále. Všímejte si zdrojů, které jsou ve vás a kolem vás. Zaměřujte pozornost na znamení, která ukazují, že jste na správné cestě. Uvědomte si, co od života očekáváte. Důvěřujte, že si zasloužíte dobrou budoucnost.

Tags: 

Všechno dobré je k něčemu zlé

Paul Watzlawick

Všechno dobré je k něčemu zlé

aneb řešení paní Hekate

„… máme podezření, že opakem zlého nemusí být nutně dobré, nýbrž že opakem může být ještě horší.“

Toto pokračování knížky Úvod do neštěstí je opět souborem esejů slavného rakousko-amerického psychologa. Zábavným způsobem, plným paradoxů a ironie, zpřístupňuje odborný pohled na některé ze zákonitostí lidské komunikace a popisuje, kam vede hledání dokonalých jistot a konečných řešení. Kniha vychází v novém, přepracovaném vydání.

váz., 96 s., 189 Kč

Tags: 

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality