Produkce PORTÁLU

psychiatrie_pro_socialni_pracovnikyVáclava Probstová, Ondřej Pěč

Psychiatrie pro sociální pracovníky

Vybrané kapitoly

Autoři zpracovali základní popis projevů duševních onemocnění, včetně detekce rizikových faktorů, a dále charakteristiku specifických znalostí a dovedností důležitých pro sociální práci a komunikaci s člověkem s duševním onemocněním. Zaměřili se také na pracovní vztah s lidmi s duševním onemocněním, jeho prožívání sociálními pracovníky a rovněž na znalosti a dovednosti nezbytné pro šetření, včetně šetření sociálních faktorů, které se u řady duševních onemocnění významnou měrou podílejí na průběhu, vyústění onemocnění a dosažení úzdravy. O konceptu úzdravy pojednává samostatná kapitola. Zvláštní oddíl vymezuje systém péče v ČR.

brož., 248 s., 375 Kč

http://obchod.portal.cz/psychiatrie-pro-socialni-pracovniky/

K tématu také doporučujeme:

http://obchod.portal.cz/lidsky-vztah-jako-soucast-profese/

http://obchod.portal.cz/soucasna-psychopatologie-pro-pomahajici-profese/

mluv_se_mnouKateřina Slezáková

Mluv se mnou

Pracovní listy pro rozvoj dětské řeči

Pracovní listy jsou určené pro děti s opožděným vývojem řeči, tzn. děti od dvou let, které nemají potřebu něco vyjádřit, mají velmi malou slovní zásobu, netvoří dvouslovné kombinace nebo je jejich řeč pro blízké těžko srozumitelná a mají výrazně lepší porozumění řeči než vyjadřovací schopnosti.

Pracovní listy osloví rodiče malých dětí a také klinické logopedy, kteří s nimi pracují.

brož., 64 s., 165 Kč

http://obchod.portal.cz/mluv-se-mnou/

K tématu také doporučujeme:

http://obchod.portal.cz/rikanky-pro-rozvoj-reci/

http://obchod.portal.cz/cviceni-pro-rozvoj-reci/

Tags: