Populárně naučná literatura

Představujeme Vám zároveň novou řadu Portálu – Populárně naučná literatura

Nová řada Portálu se obrací k těm čtenářům, které zajímají naše tradiční témata z psychologie, psychiatrie, sociologie a dalších oborů, ale nemají chuť pouštět se do odborných nebo profesně zaměřených knih. V řadě populárně naučné literatury proto najdou čtivě a srozumitelně napsané knihy uznávaných domácích i zahraničních autorů, kteří umějí podat své téma s nadhledem a přístupně, aniž by však sklouzli k povrchnosti nebo senzačnosti. Publikace z této řady proto osloví nejen poučenou laickou veřejnost, ale i studenty a odborníky, pro něž budou zajímavým zpestřením jejich studia nebo profesního rozvoje.

Prvním titulem nové řady je kniha Na Freuda já nemám čas, doktore

Miroslav Orel

Cílem knihy je zpřístupnit zajímavou a složitou oblast duševních nemocí, přispět k rozšíření poznání a zmenšení nejasností, které v mnoha ohledech duševní nemoci stále provázejí. Kniha seznamuje s nejzajímavějšími nebo nejčastějšími duševními poruchami. Každá duševní nemoc je vždy uvedena ilustrativním příběhem, který názorně demonstruje, jak daná porucha může vypadat, jaké může mít projevy a znaky. Poté následuje čtenářsky přístupný komentář shrnující hlavní znaky dané duševní nemoci a doporučený postup k jejímu řešení.

Odkaz do internetového obchodu: http://obchod.portal.cz/na-freuda-ja-nemam-cas-doktore/

Tags: