Podzimní nabídka Portálu z oblasti psychologie

Bohumila Baštecká, Jan Mach a kol.

Klinická psychologie

Učebnice uvádí čtenáře do souvislostí kontinua zdraví, nemoci a postižení i bio-psycho-sociálně-spirituální perspektivy a předkládá mu kulturně, metodologicky a eticky kompetentní pohled na to, čemu v těchto souvislostech v současné době v psychologii věříme. Kniha vymezuje profesi klinické psychologie, zachycuje vývoj klinické psychologie, věnuje se kontextům klinické psychologie. Vyrovnává se základními klinickopsychologickými přesvědčeními a pojmy, jako je životní styl, intrapsychický konflikt, životní události, stres a imunita, alexitymie, emoční krize aj.

váz., 760 s., 1069 Kč

http://obchod.portal.cz/klinicka-psychologie/
...................................................
Klinická psychologie v praxi

Báštecká, Bohumila a kol.
Rok vydání2003

Publikace navazuje na úspěšnou knihu Základy klinické psychologie a představuje jednotlivé speciální okruhy a oblasti, jimž potřebuje klinicky pracující psycholog (poradce, speciální pedagog) rozumět.
Je doplněna řadou případových studií, profilů různých klinických pracovišť i portrétů našich předních odborníků, což umožňuje čtenáři vytvořit si živý a plastický obraz forem práce, které se dnes u nás v klinické oblasti uplatňují. Probíraná témata zahrnují mj. neuropsychologii, psychopatologii, psychosomatiku a psychologii nemoci, spirituální a sociální pomezí (sociopatologie), formy terapie (krizová intervence, biologická terapie, ošetřovatelství, psychoterapie, resocializace, poradenství) aj.

Tags: