Novinky z produkce PORTÁLU

Filip Caby, Andrea Caby

Příručka psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou

Autoři uvádějí 43 různých intervencí s touto strukturou: základní myšlenka; popis metody; konkrétní tipy pro užití; indikace; kontraindikace; vhodné pro (rodinu, jednotlivce, skupinu, pár). Představeny jsou indikace typu agrese, autismus, poruchy příjmu potravy, úzkost či školní problémy a ke každé z nich uvádějí, které z intervencí lze uplatnit při jejich léčbě.

brož., 144 s., 299 Kč

http://obchod.portal.cz/prirucka-psychoterapeutickych-technik-/

K tématu také doporučujeme:

http://obchod.portal.cz/specialni-techniky-socialni-terapie-rodin/

http://obchod.portal.cz/rodina-a-rodinna-terapie/

http://obchod.portal.cz/psychologie-rodiny/

Jana Šarounová

Metody alternativní a augmentativní komunikace

Knihu využijí lidé, kteří pracují s osobami, které mají problém s komunikací. Augmentativní a alternativní komunikace se využívá v komunikaci s dětmi i dospělými. Na úvodní obecný přehled metod a pomůcek navazuje druhá část publikace věnovaná jednotlivým typům postižení (dysfázie, dysartrie, mentální retardace, poruchy autistického spektra, mrtvice aj) a odkazující do první části na pomůcky, které lze v případě určitého postižení nejlépe využít.

brož., 152 s., 329 Kč

http://obchod.portal.cz/metody-alternativni-a-augmentativni-komunikace/

K tématu také doporučujeme:

http://obchod.portal.cz/orofacialni-regulacni-terapie/

http://obchod.portal.cz/symptomaticke-poruchy-reci-u-deti/

Tags: