Novinky z produkce PORTÁLU

NOVINKY

Současná psychopatologie pro pomáhající profese

Kniha navazuje na titul Psychopatologie pro pomáhající profese, je ale značně inovována, např. o pojednání o genetickém přenosu dispozic k rozvoji uvedených potíží. Inovováno je pojednání o psychosomatických chorobách, doplněny jsou informace o různých alternativách zdravotního postižení. Nově je uvedena podkapitola o sebepoškozování a řada dalších.

váz., 816 s., 1049 Kč

http://obchod.portal.cz/soucasna-psychopatologie-pro-pomahajici-profese/

K tématu také doporučujeme:

http://obchod.portal.cz/psychopatologie-a-psychiatrie/

http://obchod.portal.cz/eticke-otazky-v-psychologii/

http://obchod.portal.cz/psychiatrie-pro-socialni-pracovniky/

-------------------------------
Podpora rodiny

Manuál pro pomáhající profese

Manuál poskytuje instrukce týkající se procesu práce s rodinou, instrukce pro intervenci v hlavních sférách fungování rodiny (zaměstnání, bydlení, výživa, ochrana zdraví, vedení domácnosti, výchova dětí aj.) a konečně vodítka pro práci s rodinami, v nichž jeden vážný problém dominuje (např. domácí násilí, závislost na návykových látkách, pobyt ve vězení, duševní nemoc).

brož., 176 s., 329 Kč

http://obchod.portal.cz/podpora-rodiny/

K tématu také doporučujeme:

http://obchod.portal.cz/hodnoceni-ohrozeneho-ditete-a-rodiny/

http://obchod.portal.cz/specialni-techniky-socialni-terapie-rodin/

http://obchod.portal.cz/pripadove-konference/

Tags: