Informace o nové produkci Portálu

Vážení uživatelé našeho webu,

průběžně sem umisťujeme informace o nové produkci nakladatelství PORTÁL,
která by Vás mohla zajímat. Knihy jsou dostupné k zapůjčení.

Jean Piaget, Bärbel Inhelder
Psychologie dítěte

Kniha shrnuje hlavní výsledky pětačtyřicetileté práce ženevské psychologické školy. Autorky podávají syntetický obraz vývoje dítěte od narození do adolescence. Je to obraz plastický, bohatě členěný a zároveň teoreticky podložený. Poskytuje ucelený pohled na vývoj lidského jedince a obohacuje novými hledisky jeho úvahy o výchovných cílech a prostředcích.

brož., 144 s., 275 Kč
http://obchod.portal.cz/psychologie-ditete/
Kniha vychází 14. 8. 2014

K tématu také doporučujeme:

http://obchod.portal.cz/zpusob-byti/
http://obchod.portal.cz/strach-ze-svobody/
http://obchod.portal.cz/o-psychologii-byti/

Dotisk:
http://obchod.portal.cz/hnev-a-jeho-smysl/

Tags: