I. mezinárodní konferenci projektu "Pojďme do toho společně II"

Dovolujeme si Vás pozvat na I. mezinárodní konferenci projektu "Pojďme do toho společně II",která je zaměřena na vzdělávání osob s PAS a komunikaci a také postavení osob s PAS - jejich práva a podporu ve společnosti, která následuje po I. stáži u zahraničních partnerů v Burgosu a Dublinu. Stáže jsou zaměřeny na postupné kroky k osamostatňování dospívajících a dospělých osob s PAS včetně jejich podpory a soužití v komunitě.

Součástí konference budou workshopy, všichni účastníci mají možnost postupné účasti na všech typech.

Praktický workshop práce logopeda s dítětem s PAS - španělský model komplexní podpory rozvoje funkční komunikace - úzká spolupráce logopeda, pedagogů, asistentů a členů rodiny, podpora komunikace vizuálně, verbálně a speciálním znakováním. - více v přiložených souborech.

Přihlašovat se lze elektronicky na adrese http://www.everesta.cz/eventy-konference/kongresy-konference

Po přihlášení obdrží každý zájemce potvrzení registrace, podrobný program a organizační informace.

Veškeré informace k projektu, konferenci atd. budou součástí nového webu
http://www.vzdelavani-sro.eu/, který bude spuštěn zítra.

Tags: