HANDLE kurz

"Úvod do HANDLE přístupu" - stupeň I

31.3.2012, Bratislava, 9:00 - 17:00
3.4.2012, Brno, 9:00 - 17:00
5.4.2012, Komorní Lhotka, 8:30 - 16:30 (speciální cena 1 000,- Kč)
11.5.2012, Praha, 9:00 - 17:00

Tento jednodenní kurz je úvodním seznámením s tím, jak HANDLE přístup pohlíží
na neurovývojové odlišnosti, které ovlivňují životy mnoha lidí. Účastníci se
naučí 5 aktivit a jak je přizpůsobit individuálním potřebám a různým
prostředím. Lektoři: Mgr. Jana Baptie a Mgr. Paul Baptie. Více informací
naleznete v přílohách.

 "Základy HANDLE přístupu"- stupeň II 
12.-13.5.2012, Praha, 9:00-17:00


Tento dvoudenní kurz navazuje na kurz Úvod do HANDLE přístupu. Většina času je
věnována unikátnímu pohledu HANDLE přístupu na organizaci a vzájemnou spojitost
a provázanost jednotlivých neurovývojových systémů. Účastníci se naučí dalších
5 aktivit a budou mít možnost si zopakovat aktivity, které se naučili v prvním
kurzu. Lektor: Susan Haverty. Kurz bude vyučován v angličtině a překládán do
češtiny. 

Chtěli byste se dozvědět víc o HANDLE přístupu, ale nemůžete cestovat?

Prosíme, kontaktujte nás a my rádi přijedeme do Vašeho města, do Vaší školy
nebo centra a uděláme přednášku nebo jednodenní kurz "Úvod do HANDLE
přístupu".

Přednáška Dr. Phillipa C. DeMia - biomedicínský přístup k autismu


30.3.2012, 17:00-18:30, Bratislava
Dr. DeMio je uznávaným lékařem zabývajícím se biomedicínským přístupem k
autismu a je také otcem chlapce s autismem. Ve své práci vychází z předpokladu,
že autismus je poruchou metabolismu, imunitního a trávícího systému a výživy.
Tyto obtíže jsou mimo jiné způsobovány toxicitou v organismu. Dr. DeMio pracuje
s lidmi z celého světa a my jsme velmi rádi, že zavítá i na Slovensko a podělí
se s námi o své zkušenosti. 
 


Son-Rise program 
Jednáme s Carolinou Kaiser, certifikovanou instruktorkou Son-Rise programu, o
další spolupráci v roce 2012. Rádi bychom zorganizovali přednášky o Son-Rise
programu a následující workshopy:

"Principy Son-Rise programu - část I" - třídenní workshop, kde získáte
techniky k rozvoji kominukace s Vaším dítětěm, kde se naučíte, jak pomoci
Vašemu dítěti zvládat záchvaty vzteku a pláče a kde se také dozvíte, jak
motivovat Vaše dítě k rozvoji v různých oblastech sociálního vývoje.

a

"Principy Son-Rise programu - část II" - rozvíjející třídenní workshop pro
účastníky části I.

Pokud byste se těchto workshopů chtěli zúčastnit, prosíme, kontaktujte nás co
nejdříve, abychom věděli, jaký je předběžný zájem.DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE:

Seminář o facilitované (usnadňované) komunikaci
25. - 26. 2. 2012, Praha

Sdružení pro komplexní péči při DMO, o.s., v Praze pořádá dvoudenní seminář o
facilitované (usnadňované) komunikaci (FK), který povede Mgr. Jitka Nelb
Sinecká, PhD, facilitátorka certifikovaná Institute on Communication and
Inclusion, Syracuse University, New York.

Seminář je určen všem zájemcům, tedy těm, kdo mají potenciálního partnera pro
komunikaci pomocí FK (např. dítě, klienta apod.), ale i těm, kdo takového
partnera nemají. První den semináře je více věnován teorii, druhý pak navazuje
praktickým nácvikem s vaším komunikačním partnerem. Můžete se zúčastnit buď jen
prvního dne, nebo obou dnů semináře. V přílohách naleznete přihlášku s
programem semináře a krátké info o metodě FK.


Aktivity občanského sdružení LOGO - Brno:

18.2.2012 - Beseda s hostem PhDr., Mgr. Barborou Bazalovou, PhD. - představení
nového poradenského centra zaměřeného na poruchy autistického spektra

20.2.2012 - Beseda se zakladatelkou občanského sdružení ASD Bc. Janou
Krejčíkovou, DiS.

27.2.2012 - 2. lekce vaření bez lepku, mléka a vajec s Mgr. Zuzanou Kobíkovou

Seznámení s tabletem - občanské sdružení Petit
11.4.2012, Opava

Počítač může být pro naše handicapované spoluobčany mnohdy hlavním
prostředníkem v komunikaci s okolím, pomocníkem při jejich vzdělávání,
rozvíjení smyslového vnímání, paměťových a řečových schopností.
Tags: