Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje

V srpnu vyjde v Portálu kniha zřizovatelky Autistického centra, Barbory Bazalové:

Kniha představuje aktuální teoretické poznatky o problematice mentálního postižení doplněné výsledky realizovaných výzkumů a zkušeností z praxe. Má pomoci především rodičům dětí s mentálním postižením zorientovat se v problematice. Do knihy byla zařazena témata, s nimiž by se rodiče dětí s postižením měli seznámit, například postavení rodiny ve společnosti, sourozenci dětí s mentálním postižením a inkluzívní vzdělávání. Věnuje se i konkrétním praktickým problémům, například krmení dítěte s mentálním postižením, jeho hra, rozvoj sebeobsluhy nebo komunikačních schopností. Kniha obsahuje řadu kazuistik a příkladů z praxe.

Kniha je určena rodičům dětí s mentálním, ale i jiným postižením, pedagogům, odborníkům, studentům a dalším zájemcům.

http://obchod.portal.cz/dite-s-mentalnim-postizenim-a-podpora-jeho-vyvoje/

Tags: